خانه / اقتصادی,

کنایه عبدی به «هیزم و پشگل» سوزندان اروپایی‌ها

عبدی
عبدی

چنین مقایسه ای توجیه گر بی کفایتی داخلی در مدیریت انرژی نیست.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:مخاطب پستهای طرفداران وضع موجود در پرداختن به زمستان سخت اروپا، روحیه دادن به طرفداران خودشان است و اگر بر فرض هیزم و پشگل هم بسوزانند نشانه این است که تحمل می کنند ولی از سیاست رسمی خود در اوکراین دفاع میکنند. چنین مقایسه ای توجیه گر بی کفایتی داخلی در مدیریت انرژی نیست.

اولین دیدگاه را بنویسید