خانه / اقتصادی,

چشمک دلار به بورس تهران

بورس تهران
بورس تهران

، معامله گران در بازار دلار، تمایل زیادی به فروش نشان نداده اند و در کنار این، سطح خریدهای خود را نیز افزایش نداده اند. همین موضوع موجب شد که دامنه نوسان ارزی در بازار دلار کاهش پیدا کند و در بازه ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند.

تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی که دو محدوده در بازار شکسته نشود، هم چنان خبری از نوسانات معنادار نخواهد بود. محدوده فنی اساسی برای افزایشی های بازار ارز، محدوده ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان است و کاهشی های بازار تا زمانی که محدوده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان از دست نرود، نخواهند توانست ذهنیت نزولی بازیگران بزرگ را تقویت کنند.

سینگنال شاخص به بازار ارز
نزول شاخص کل بورس و فشار فروش در بازار سهام موجب شده است که برخی معامله گران ارزی تصور کنند، دلار با ورود تقاضای جدیدی مواجه خواهد شد. در دو روز ابتدایی هفته، شاخص کل بورس به روند نزولی ادامه داد و حتی به زیر محدوده یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رفت. با این حال در بازار ارز رفتار صعودی خاصی مشاهده نشده است.

ممکن است بازارساز جلوی این تقاضای جدید و اثرگذاری آن را گرفته باشد. روند دلار در ابتدای آبان ماه نشان می دهد که کنترل بازار هم چنان از دست بازارساز خارج نشده است. با این حال در میان مدت نمی توان تنها با عرضه ارز، مانع از ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز شد.

اولین دیدگاه را بنویسید