خانه / اقتصادی,

پیش پرداخت مشمول افزایش قیمت خودرو می شود؟

خودرو
خودرو

اسماعیل شجاعی با اشاره به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت گفت: شورای رقابت در جلسه روز گذشته رفع ابهام مصوبه ۴۷۳ شورا داشته است. طبق این مصوبه متقاضیانی که ۵۰ درصد مبلغ را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کردند، مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.

او ادامه داد: به زبان ساده و طبق مصوبه شورا، در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، اینگونه قراردادها مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت در آن لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند، اما پیش پرداخت نیز نباید شامل افزایش قیمت شود. فقط باقی مانده مبلغ شامل افزایش قیمت می‌شود.

اولین دیدگاه را بنویسید