خانه / برگزیده‌ها,

وقتی یک معاینه چشم می‌تواند حمله قلبی را پیش بینی کند

قلب
قلب

بررسی‌ها حاکی از آن است که انجام یک معاینه ساده چشم در کنار سایر اطلاعات پزشکی از وضعیت بیمار می‌تواند در پیش بینی خطر حمله قلبی کمک کند.

متخصصان دریافتند که کنار هم قرار دادن اطلاعاتی در مورد الگوی رگ‌های خونی در شبکیه چشم با فاکتور‌های بالینی، آن‌ها را قادر می‌سازد تا خطر حمله قلبی در افراد را در مقایسه با مدل‌های شناخته شده که فقط شامل داده‌های جمعیت شناختی بودند، بهتر شناسایی کنند.

متخصصان داده‌های بانک اطلاعاتی انگلیس را که شامل ۵۰۰ هزار پرونده پزشکی و سبک زندگی افراد است، مورد استفاده قرار دادند. سپس این اطلاعات را در مدلی با فاکتور‌های جنسیت، سن، فشار خون، شاخص توده بدنی و عادت به استعمال سیگار به کار گرفتند. همچنین پس از جمع آوری تصویر شبکیه اطلاعات افرادی را که دچار حمله قلبی شده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: در بررسی انجام شده دریافتیم مدل پیشنهادی ما بهتر در طبقه بندی افرادی که با خطر بیشتر یا کمتر سکته قلبی مواجه هستند، عمل کرده است.

میانگین سنی حمله قلبی ۶۰ سال است و آن‌ها دریافتند که این مدل بیش از پنج سال قبل از بروز حمله قلبی به بهترین شکل این خطر را پیش بینی می‌کند. آن‌ها امیدوارند که در آینده با یک معاینه ساده شبکیه بتوان اطلاعات کافی برای شناسایی افراد در معرض خطر ارائه داد.

متخصصان بر این باورند که این امکان وجود دارد هر بیماری دارای ویژگی تنوع شبکیه منحصر به فرد خود باشد و این یافته‌ها ممکن است در شناسایی احتمال بیماری‌های دیگر مفید باشد.

اولین دیدگاه را بنویسید