خانه / اقتصادی,

ملاک تخصیص یارانه به نانوایی‌ها مشخص شد

یارانه نان
یارانه نان

محمد جلال اظهار کرد: ایده هوشمند سازی یارانه نان رویکرد متفاوتی در تاریخ اقتصاد کشور بود. هوشمندسازی در مرحله ابتدایی از سال گذشته بر ساختار توزیع آرد و فروش نان نظارت داشت.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال‌های گذشته ساختار توزیع آرد یارانه‌ای سهمیه‌ای و ثابت بوده و نظارتی هم بر عرضه عملکرد نانوایان صورت نمی‌گرفت ولی با اجرای این طرح، نانوایان متأثر از مقدار فروش نان به مردم، آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند که هدر رفت و انحراف در توزیع کاهش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ از موضوع هدر رفت آرد یارانه‌ای عبور خواهیم کرد و تمرکز بر کیفیت و جلوگیری از کم فروشی خواهد بود.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه روزانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تراکنش خرید نان در کشور وجود دارد، گفت: به زودی زمینه ارزیابی از کیفیت نان، برخورد نانوایان و مقدار نان به ازای هر تراکنش مهیا خواهد شد تا ملاک تخصیص یارانه به نانوایی‌ها قرار گیرد.

اولین دیدگاه را بنویسید