خانه / اقتصادی,

قرعه کشی خودرو برای همیشه حذف شد

خودرو
خودرو

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کسانی که پول ثبت نام خودرو را واریز کرده و در لیست قرارنگرفته اند با 124 تماس بگیرند قطعا پیگیری شده و وارد لیست خواهند شد.

اولویت و نوبت بندی تحویل خودرو به صورت رندومی انجام خواهد شد.

قیمت‌های خودرو بر مبنای صورت های مالی خودروسازها انجام می شود؛ بنابراین کسی نمی تواند ادعا کند ضرر کرده است.

اولین دیدگاه را بنویسید