خانه / اقتصادی,

رضایت مقام ارشد روس از تداوم تحریم ایران

کنستانتین سیمونوف
کنستانتین سیمونوف

«کنستانتین سیمونوف» دبیرکل صندوق ملی امنیت انرژی روسیه در تلویزیون دولتی روسیه گفته است: «ایران تحت تحریم می‌‌ماند و تحریم‌ها بدتر هم می شود که صادقانه بگویم این خبر خوبی برای ماست.»

اظهارات مقام ارشد روس مورد توجه لورا روزن خبرنگار آمریکایی قرار گرفته است.این خبرنگار سرشناس به اظهارات ضد و نقیض مقامات روس در مورد پهپادهای ایرانی هم اشاره کرده است.

اولین دیدگاه را بنویسید