خانه / اقتصادی,

خداحافظی تدریجی دست‌فروشان با تئاترشهر

تهران
تهران

سخنگوی شورای شهر تهران: فضای بوستان‌های شهر تهران قابل دفاع نیست. فضایی باید در بوستان‌ها فراهم شود که خانواده‌ها با آرامش در آنجا حضور یابند. سعی شد تا پایان تعطیلات نوروز، مراعاتی با دستفروشان تئاتر شهر و بوستان دانشجو داشته باشیم و پس از آن دستفروش‌ها را در آنجا نداشته باشیم.

اولین دیدگاه را بنویسید