خانه / اقتصادی,

خبری تکان دهنده از یارانه معیشتی | یارانه به داد طبقه متوسط نمی‌رسد

یارانه
یارانه

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ در گزارشی اعلام کرده، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت.

لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود

اولین دیدگاه را بنویسید