خانه / برگزیده‌ها,

حکم اعدام “توماج صالحی” نقض شد

توماج صالحی
توماج صالحی

با اعلام امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی، حکم اعدام این خواننده رپ نقض شد.

امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در متنی جدید نوشته است: چنانکه انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضائی جلوگیری کرد.

حکم اعدام ‎توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. شعبه دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حتی حکم حبس قبلی (۶سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.

اولین دیدگاه را بنویسید