خانه / اقتصادی,

جدول قیمت ۱۱ کالای اساسی در کالابرگ الکترونیک | از شیر و گوشت تا ماکارونی و روغن

یارانه
یارانه

قیمت ۱۱ کالای اساسی برای عرضه در طرح کالابرگ الکترونیک اعلام شده و قرار است این قیمت ها تا پایان امسال ثابت و بدون تغییر باقی بماند.

طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول اجرایی شده است و قرار است به زودی برای همه یارانه بگیران اجرایی شود.

در طرح جدید دولت برای تشویق ۱۲۰ هزار تومانی یارانه بگیران، چنانچه مردم ۵۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود را برای خرید ۱۱ کالای اساسی در این طرح اختصاص دهند، ماهانه به ازای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی به حساب آنها واریز می شود.

جدول قیمت ۱۱ کالای اساسی در کالابرگ الکترونیک | از شیر و گوشت تا ماکارونی و روغن

اولین دیدگاه را بنویسید