خانه / اقتصادی,

ثبت رکوردهای تاریخی دلار در بازار تهران ؟

دلار
دلار

دلار از ابتدای سال حدود ۲۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است و همین موضوع نشان می دهد که تمایل برای خرید این ارز در سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است. با این حال، اسکناس آمریکایی برای ثبت رکوردهای تاریخی نیاز به خریدهای سنگین تری دارد، چرا که بازارساز نشان داده است حداقل در مرز ۳۳ هزار تومان، عرضه ارز قابل توجه خواهد بود.


در روزهای اخیر، معامله گران دلار و بازارساز ارزی با یکدیگر مدارا کرده اند. بازارساز برای بردن دلار به کانال ۳۱ هزار تومان اصرار نکرده و نوسان قیمتی این ارز در کانال ۳۲ هزار تومان را تا اندازه ای پذیرفته است. نشانه این موضوع آن است که پس از تاریخ دهم مهرماه، دلار زیر مرز ۳۲ هزار تومان نوسان نکرده است.


در آن سوی میدان، نوسان گیران ارزی نیز برای افزایش دلار به بالای محدوده ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان جسارت زیادی از خود بروز نداده اند. آن ها نتوانسته اند به بازارساز فشار سنگینی در کانال ۳۳ هزار تومان وارد کنند و اوج قیمتی اسکناس آمریکایی در مهرماه گذشته، افزایش قیمت تا محدوده ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. به نظر می رسد رفتار احتیاطی بازیگران ارزی در کانال ۳۳ هزار تومان به این دلیل باشد که از عرضه گسترده بازارساز هراس دارند.

دلار از ابتدای سال حدود ۲۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است و همین موضوع نشان می دهد که تمایل برای خرید این ارز در سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است. با این حال، اسکناس آمریکایی برای ثبت رکوردهای تاریخی نیاز به خریدهای سنگین تری دارد، چرا که بازارساز نشان داده است حداقل در مرز ۳۳ هزار تومان، عرضه ارز قابل توجه خواهد بود.

اولین دیدگاه را بنویسید