خانه / اقتصادی,

تورم ماهانه مهر ماه ۳ درصد شد

نرخ تورم نقطه‌ای
نرخ تورم نقطه‌ای

نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه 1401 به عدد 48.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.6 درصد بیشتر از مهر 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» با کاهش 4.7 واحد درصدی به 70.7 درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.7 واحد درصدی به 36.1 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 47.7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر 1401 به 3.0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2.2 درصد و 3.5 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.0واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.0 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 42.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 42.3 درصد و 46.2 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 0.8 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 0.9 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت­ ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم­چنین در ماه جاری گروه «روغن­ها و چربی­ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه 1401 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 40.8 درصد برای دهک دهم تا 48.7 درصد برای دهک اول است.

اولین دیدگاه را بنویسید