خانه / برگزیده‌ها,

با مصرف این روغن از سکته قلبی و مغزی پیشگیری کنید

روغن زیتون
روغن زیتون

سکته قلبی و مغزی شایعترین علت مرگ و میر است. در سکته قلبی و مغزی به علت تصلب شرائین و یا لخته شدن خون در یک یا تعداد بیشتری از شریان‌هایی که به عضله قلب یا مغز خون را انتقال می‌دهند خونرسانی به قلب یا مغز مختل و این باعث مرگ سلول‌های عضله قلب یا مغز می‌شود. روغن زیتون به علت داشتن اسید‌های چرب غیراشباع مانع از تصلب شرائین و لخته شدن خون می‌شود و به همین علت است که روغن زیتون از سکته قلبی و مغزی پیشگیری می‌کند.

اولین دیدگاه را بنویسید