خانه / برگزیده‌ها,

با این روش از وقوع فشار خون شبانه جلوگیری کنید

فشار خون پزشک
فشار خون پزشک

نتایج مطالعات پیشین در مورد نحوه پیش بینی و کنترل فشار خون و به ویژه فشار خون شبانه از نظر اندازه محدود بوده است، اما این مطالعه جدید داده‌های ثبت شده یک پژوهش جامع در اسپانیا را که متشکل از ۵۹ هزار بیمار بود را تجزیه و تحلیل کرد. این بیماران در قالب طرح نظارت سرپایی فشار خون بر اساس دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان این بیماران را به طور متوسط ۱۰ سال پس از انجام هر دو اندازه گیری استاندارد فشار خون کلینیکی و نظارت بر فشار خون به طور سرپایی در منزل در ابتدای مطالعه دنبال کردند. بر این اساس مشخص شد در صورت نظارت و ثبت نوسانات فشار خون به صورت بررسی در منزل در طول ۲۴ ساعت می‌توان امکان ابتلا به فشار خون شبانه را حدود ۱۰ سال زودتر شناسایی کرده و از وقوع آن پیشگیری کرد.

یافته‌های کلیدی مطالعه به شرح زیر بود:

  • فشار خون سیستولیک SBP در مقایسه با فشار خون دیاستولیک ارتباط قوی تری با مرگ و میر ناشی از همه علل و قلبی عروقی نشان داد.
  • فشار خون سیستولیک سرپایی ۲۴ ساعته در منزل در مقایسه با سنجش فشار خون سیستولیک کلینیکی به شدت با مرگ و میر ناشی از همه علل و قلبی عروقی مرتبط بود.
  • فشار خون سیستولیک شبانه، که در طول نظارت سرپایی اندازه گیری شد، ارتباط قوی تری با مرگ و میر ناشی از همه علل و قلبی عروقی در مقایسه با فشار خون در طول روز نشان داد.
  • بیماران مبتلا به فشار خون بالا از طریق نظارت سرپایی ۲۴ ساعته غیر کلینیکی در مقایسه با بیماران با فضار خون طبیعی، خطر مرگ و میر ناشی از همه علل را به میزان بیشتری داشتند.

این مطالعه تأیید می‌کند: نظارت ۲۴ ساعته سرپایی فشار خون، به ویژه اندازه گیری‌های شبانه، می‌تواند اطلاعات پیش آگهی ارزشمندی را در گروه بزرگی از بیماران ارائه دهد. با این حال، در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایالات متحده، استفاده گسترده از نظارت سرپایی با موانعی مانند دسترسی محدود، پوشش بیمه متغیر و پذیرش بیمار مواجه است.

هنوز مشخص نیست که آیا استفاده گسترده از نظارت ۲۴ ساعته سرپایی برای تشخیص و درمان منجر به بهبود نتایج بالینی در مقایسه با ترکیبی از اندازه گیری‌های مطب و خود اندازه گیری در خانه می‌شود یا خیر. برای پرداختن به این سوال به تحقیقات بیشتری نیاز است.

شرح کامل این پژوهش در آخرین شماره مجله تخصصی The Lancet منتشر شده و در اختیار محققین قرار دارد.

اولین دیدگاه را بنویسید