خانه / برگزیده‌ها,

این گیاه ضد باکتری برای درمان برخی بیماری‌های عفونی

گیاه برگ بو

چندین مطالعه در مورد تأثیر عصارۀ گیاه برگِ بو بر باکتری­های مختلف انجام شده است.

در گذشته از خردشدۀ گیاه برگ بو، برای جلوگیری از بروز عفونت­های موضعی و درمان آن‌ها استفاده می­شد. استفاده از روغن برگ بو به عنوان نگهدارندۀ مواد غذایی کارآمد گزارش کردند. درحال حاضر از روغن برگِ بو به عنوان مادۀ نگه دارنده وادویه در صنایع غذایی ازجمله تهیۀ ترشی و خیارشوراستفاده می­شود. برگِبو گیاهی اروماتیکی است که از زمان‌های قدیم به عنوان ادویه در غذا‌های مدیترانه‌ای و جز دارو‌های سنتی برای درمان چندین بیماری عفونی استفاده می‌شد.

چندین مطالعه در مورد تأثیر عصارۀ گیاه برگِ بو بر باکتری­های مختلف انجام شده است. نتایج نشان دهندۀاثر ضدباکتریال عصاره بر باکتری‌های استافیلوکوک اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوژا بو که بالاترین فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ گیاه برگ بو بر باکتری استافیلوکوک اورئوس است. با توجه به تأثیر بیشتر عصاره­ الکلی برگِ بو بر باکتری گرم مثبت می­توان مشخص کرد که نتیجه تاثیر ترکیبات فنولی باعث ایجاد اختلال در دیواره سلولی این نوع باکتری‌ها می‌شود؛ و باکتری‌های گرم منفی به دلیل ماهیت غشا سلولی که به علت داشتن لیپوپلی ساکارید مانع تجمع ترکیبات و عصاره‌های گیاهی در غشای سلولی شده و در نتیجه نفوذ کمتری دارند.

دراین بین، نتایج ضدباکتریال عصاره‌های منطقۀ‌های مختلف نشان داد فعالیت ضدباکتریایی این گیاه تحت تأثیر عواملی همچون میزان مواد غذایی موجود در خاک، شرایط اقلیمی منطقه، بارندگی، ارتفاع و دماست.

اولین دیدگاه را بنویسید