خانه / برگزیده‌ها,

این موضوع نمایشگر نقش آفرینی ایران در عرصه جهانی است

اعتراضات

علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه صبح امروز(14 آبان) در همایش قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا در دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به اینکه تعامل نظام‌مند بین دانشگاه و عرصه علوم انسانی نیست، گفت: تعاطی و تعامل این دو نهاد موجب ارتقای دانشگاه و ایجاد ارزش افزوده‌ای برای حکمرانی و عرصه اجرا می‌شود و این جلسات بستری واقعی برای نیاز عینی حکمرانی و ایده جدیدی در عرصه مدیریت جامعه است و پایه‌های حکمرانی را براساس اقتضائات و باورها و اصول و ارزش های دین و انقلاب ترسیم می‌کند و عقب ماندگی ما در علوم انسانی مرهون نبود این ساز و کار است.

باقری با بیان اینکه افول سلطه آمریکا را اندیشمندان و صاحب نظران مختلفی اذعان دارند و در داخل آمریکا هم بر سر عامل آن اختلاف دارند و جمهوریخواه و دموکرات همدیگر را مقصر می‌دانند، گفت: در دو عرصه اصلی وضعیت آمریکا می‌توان در عناصر درونزا و محیط بیرونی جستجو کرد. عوامل درونی در بسیاری از شاخص‌ها مسئله قطعی است و از فناوری تا اقتصاد شاخص ها رو به افول است. در طرف مقابل، شاخص‌های کشورهای رقیب در حال افزایش است و در بسیاری از شاخص ها ، بسیاری از بازیگران مطرح از آمریکا جلو می‌زنند.

وی افزود: در ارزش‌هایی که آمریکایی‌ها به آن معتقدند هم این کشور چشم انداز خوبی ندارد و در ارزش‌هایی مثل دموکراسی یا محیط زیست و توسعه روبه افول هستند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در عرصه جهانی قدرت ها و رقبای آمریکا بطور قابل توجهی، شاخص‌هایشان رو به رشد است و حرکت هم‌افزا دارند، گفت: در سه ساحت اراده، تصمیم و اقدام در چند دهه اخیر نه تنها اراده و تصمیم شان محقق نشد بلکه اقدام شان هم نتوانست هدفشان را محقق کند. در عراق و افغانستان آمریکا با اقدام مستقیم این دو کشور را اشغال کردند اما آنچه محقق شد با آنچه انتظارش را داشتند مطابق نبود؛ ترامپ می گفت 7 هزار میلیارد دلار هزینه کردند اما هدفشان محقق نشد و بعد 20 سال ناامنی و تروریسم بیشتر شد و تولید مواد مخدر 50 برابر بیشتر شد و خروج و مهاجرت افزایش یافت.

باقری با اشاره به اینکه امروز آمریکایی‌ها استفاده از زورشان بیشتر از قدرتشان است و قدرت این کشور نمی‌تواند هدفش را محقق کند و متوسل به زور می‌شود اما زور وی هم نمی‌تواند اهدافش را محقق کند و در مقابل، بازیگرانی همچون جمهوری اسلامی را می بینیم، اظهار داشت: امروز ایران در ساحت جهانی در حال فعالیت است. عضویت ایران در شانگهای و زمینه پیوستن به بریکس نشان‌دهنده این است در عرصه جهانی نقش آفرینی می‌کنیم؛ مجموعه‌ای که جمعیت قابل توجهی را در خودش جای داده است، مثلا چین از مصرف کنندگان بزرگ انرژی و روسیه و چین تولیدکنندگان بزرگ انرژی هستند و‌ ایران ظرفیت و اراده و بستر بین المللی برای نقش آفرینی دارد و این دستاورد مهم جمهوری اسلامی در این دوران است.

وی افزود: این دو مجموعه می‌تواند نقش ایجابی هم در عرصه سیاسی اقتصادی و هم نظامی و امنیتی ایفا کنند. آمریکایی ها می‌خواستند با اعمال زور به بی‌ثبات سازی دست بزنند و آن را ترویج کنند اما عضویت جمهوری اسلامی در این دو مجموعه می‌تواند پیام ثبات بخش بدهد که ایران قدرت موثر، ثبات ساز و پایدار است و نقش مقطعی و موضعی ندارد و ثبات سیاست‌ها این را بر همه ثابت کرده است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پایان گفت: تصمیم جمهوری اسلامی مبتنی بر عقلانیت است و خیلی از کشورها خواستند ایران بی‌ثبات شود اما نقش‌آفرینی موثر ما می تواند جلوی فراخواست های آمریکا را بگیرد.

اولین دیدگاه را بنویسید