• شماره های تماس

  ۰۲۱۸۸۱۷۴۱۰۰ و ۰۲۱۸۸۱۷۴۵۴۷
 • سهروردی شمالی

  میرزائی زینالی غربی، پ۱۱۰ واحد۳
 • شنبه تا پنجشنبه

  ۱۰ الی ۲۰
Caption

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران اندیش مرکّب از روانشناسان، مشاوران و روانسنجان متخصّص و ورزیده در قلمروهای روانشناسی کودکان استثنایی، تربیتی، بالینی و سازمانی - صنعتی است که در شش بخش تخصّصی خدمات می دهند:

 • «کلینیک بهداشت فردی»
 • «کلینیک مادر»
 • «کلینیک خانواده»
 • «کلینیک استعداد»
 • «کلینیک یادگیری»
 • «کلینیک کار»

جهت رزرو وقت و هماهنگی تماس بگیرید یا از فرم رزرو استفاده کنید.