• شماره های تماس

    ۰۲۱۸۸۱۷۴۱۰۰ و ۰۲۱۸۸۱۷۴۵۴۷
  • سهروردی شمالی

    میرزائی زینالی غربی، پ۱۱۰ واحد۳
  • شنبه تا پنجشنبه

    ۱۰ الی ۲۰

نظریه  تعاملی هوش 

دکتر ناصرالدین کاظمی 

 

سلام بر عزيزان

 

 نظريه تعاملي هوش را مورد بررسي قرار مي دهيم

 

معناي تعامل در هوش به چه معناست؟

 

ظرفیت شناخت در آدمی از ماهیتی تعاملی برخوردار است

 

البته با درک تعامل در پی ریزی و شکل گیری ظرفیت شناخت تاکنون سه هوش کشف شده است

 

تجربی

تحلیلی 

تحصیلی

 

در آینده با گسترش مطالعات و پژوهشها انواع دیگری از هوش مبتنی بر این ماهیت تعاملی کشف خواهد شد

 

در واقع هوش در ساختار کروی استعداد ظرف محسوب می شود که در تعامل با انواع مظروف به تکوین استعداد می انجامد

 

ظرف همانند مظروف بسیار متنوع و فراوان است

 

این ظرفیت ابتدا با تجربه بروز می یابد سپس تحلیل و بعد تحصیل

 

نکته اساسی آن درک تعامل است در هوش

 

یعنی در هر فعالیت شناختی و اقدام یادگیری هر سه ظرفیت بگونه تعاملی نقش دارد

 

مانند پوسته یک کره با دید کروی

 

ابتدا دریافت حسی است

 

هوش بدون زمینه یا مظروف بروز نمیکند

 

در واقع با مفهوم استعداد  جلوه برونی می یابد زیرا نیازمند مظروف یا زمینه است.

 

ايا زمينه يا مظروف همان صفت ژنتيك است؟

 

غالبا انگیزشی است بلکه انگیزش درونی

 

پس یادگیری برای همه از مسیر تجربه می گذرد؟

 

مگر کسانی که دچار محرومیت حسی اند

 

هوش تجربی مرکب از دریافت حسی توام با فعالیت حرکتی است

 

در واقع تجربه یکپارچگی حسی حرکتی برای شناخت است

 

یکپارچگی حسی یعنی ترکیب تعاملی همه حواس پنجگانه

 

یکپارچگی حرکتی یعنی درگیری کامل بدن در شناخت

 

فرد دچار محرومیت حسی دریافتهای دیگری هم دارد که از مولفه های بنیادی تحلیل است

 

 مولفه های بنیادی تحلیل در کتاب زمینه روانشناسی تعاملی ذکر شده است

 

تجربه گرایی از انگیزشهای درونی ملازم با هوش تجربی است

جهت رزرو وقت و هماهنگی تماس بگیرید یا از فرم رزرو استفاده کنید.